MUDr. Bassam Haj Abdo

zákroky


Křečové žíly (varixy)

Na dolních končetinách fungují dva žilní systémy - hluboký žilní systém a povrchní žilní systém. Oba dva jsou propojeny spojkami (tzv. perforátory) na bérci a na stehně. Na bérci je perforátorů více než na stehně.

Nejčastější chorobou spojenou s vnitřním žilním systémem dolních končetin je trombóza. Ta se  projevuje otokem končetiny, bolestivostí a občasně teplotou. Diagnóza je stanovena dle klinických symptomů a s pomocí ultrazvuku. Léčba je konzervativní, provádí se nízkomolekulárním heparinem, později Warfarinem. Na končetinu jsou aplikovány měkké kompresivní  bandáže. Správná funkce vnitřního žilního systému je nezbytně nutná pro funkci končetiny. 

Nejčastější chorobou povrchního žilního systému jsou varixy neboli křečové žíly. Choroba se projevuje rozšířením žil v podkoží především na vnitřní, ale i zevní a zadní straně končetiny. Patologie choroby je nefunkčnost chlopně povrchních žil s následkem selhání svalové pumpy končetiny. Diagnóza se stanoví fyzikálním vyšetřením, eventuálně ultrazvukem. Na naší cévní ambulanci vyšetřujeme funkčnost svalové pumpy speciálním přístrojem.

Varixy způsobují svému nositeli nejen kosmetické potíže, ale  také zavážené zdravotní komplikace. Ty spočívají ve vytvoření bércových vředů vlivem dlouhodobě stojaté krve v povrchních nemocných žilách dolních končetin (varixech). Hojení bércových vředů je dlouhodobé a problematické

Od 1. 1. 2017 provádíme ultrazvuk žil dolních končetin. Vlastníme, přistroj Philips AFFINITY 30G. Vyšetření je hrazeno z veřejného zdravotnického pojištění, kódy vyšetření máme smluvní se všemi pojišťovnami (111,201,211,207,205), objednací doba obvykle do měsíce, v případě, že se jedná o akutní vyšetření dle domluvy s lékařem

Philips Affiniti 30G

Operace křečových žil (varixů):

Léčba varixů je pouze chirurgická. Samotná operace prošla dlouhým vývojem:

Klasická operace varixů spočívá v odstranění hlavního kmene varixů - tj. vena saphena magna (VSM). S tím jsou spojeny časté pooperační komplikace jako krvácení do kanálu VSM, větší pooperační bolesti a záněty krevního výronu (hematomu). Rekonvalescence a pracovní neschopnost po této operaci trvá 6-8 týdnů a vyžaduje hospitalizaci v nemocnici na chirurgickém oddělení. Tato operace je nicméně obvykle hrazená z veřejného zdravotního pojištění.

Díky modernizaci jsme Vám schopni  na naší cévní ambulanci nabídnout tři druhy operace (metody) - tři způsoby operace varixů:

1) Operace varixů radiofrekvenční metodou nebo radiofrekvenční ablace varixů (RFA):

Používáme přístroj a sondy od známého výrobce Olympus. Operace se provádí ambulantně, kdy speciální sondou zatavíme hlavní kmen varixů (VSM), jež zůstává v podkoží a mění se ve vazivový pruh, který již v podkoží není vidět. Tím odpadají hlavní komplikace klasické operace - pooperační krvácení a pooperační zánět hematomu. Rekonvalescence po této operaci je nesrovnatelně kratší než u klasické operace (pouze několik dní). Pooperační stav často ani nevyžaduje pracovní neschopnost. Převaz se provádí za 3 - 5 dní, následující týden se odstraňují stehy. Končetina je bandážována  6 - 8 týdnů. Pacientky a pacienti za tuto operaci platí u nás 12000 Kč za každou končetinu. Radiofrekvenční metoda operace varixů dolních končetin není hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

 

CELON

2) Operace varixů laserem

Od 1. 1. 2017 používáme laser LEONADRDO Biolitec  německé výroby s vlnovou délkou 1470 nm. U předchozích typů laser s vlnovou délkou 810nm: Použitím tohoto vlákna a laser je relativní efektivní, jednou z jejích nevýhod je přímý kontakt horkého konce vlákna a stěny varixů. Přímý kontakt způsobuje nerovnoměrnou destrukci stěny varixů s ulcerací, perforaci varixů a destrukcí tkáně kolem žíly. Vlnová délka 810 nm působí převáně na hemoglobin. Výsledkem je přebytek karbonizované krve ve varixech, která způsobuje pachuť v ústní dutině pacientů.

Laser LEONARDO od německé firmy BIOLITEC s použitím centrovaného bezkontaktního vlákna a laser vlnové délky 1470 nm, která působí převáně na molekulární vodu. Toto vlákno zabraňuje kontaktu horkého konce vlákna a cévní stěny, centruje konec vlákna v lumen žíly (varixu), čím předchází perforacím a zabezpečuje homogenní účinek na cévní stěnu (na varix). Laser s vlnovou délkou 1470 nm působí na molekulární vodu v cévní stěně, nepůsobí na hemoglobin. Vlnová délka 1470 nm je 1500 násobně více absorbovaná vodou než vlnová délka 810 nm. Použitím tohoto vlákna a laseru s vlnovou délkou 1470 nm jsou docíleny menší pooperační bolesti, velmi malou pooperační modřinou, bez pachutě v ústech pacienta se spolehlivějším (zatavením) uzávěrem vény"varixů".

Jedná se o stejný princip a provedení jako u předchozí operace (RFA-radiofrekvenční ablace).Laser s vlnou délkou 1470nm je schopen uzavřít  žílu v  třísle i s  průměrem kolem 2 cm, zatím co RFA tuto schopnost nemá a musí se varix v třísle s průměrem nad 1.5 cm operačně  chirurgicky  podvázat.Vzhledem k šetrnosti laseru je  pooperační průběh  hladší, protože se jedná o modernější přístroj než RFA.I mezi lasery patří laser LEONARDO  BIOLITEC  k nejkvalitnějším.

Výkon se provádí ambulantně, není hrazen z veřejného zdravotního pojištění- pacient platí za operaci varixů laserem na jedné dolní končetině u nás 20000Kč.

Laser-Vlákno Laser LEONARDO

3) ClariVein - velmi šetrná metoda k odstranění křečových žil

Metoda ClariVein je rychlá, bezpečná a nebolestivá ambulantní metoda bez rizika poranění okolních tkání, bez nutnosti celkové anestézie s rychlým návratem k běžné činnosti.

Nejšetrnější metoda operace křečových žil, mechanicko-chemická ablace (MOCA), byla vyvinuta v USA v roce 2010, nyní je s úspěchem používána i v celé západní Evropě.

Výjimečnost nové metody spočívá v mechanickém porušení vnitřní výstelky žilního kmene se současným podáváním sklerotizační látky.

Jak metoda funguje:

systém ClariVein obsahuje tenký infuzní katétr s vnitřním rotujícím vodičem,který je punkčně zaváděn pod ultrazvukovou kontrolou do ošetřovaného žilního kmene.Žilní stěny se k sobě slepí,ošetřený žilní kmen po výkonu splaskne a po několika týdnech se přemění ve vazivový pruh.Výkon je zcela nebolestivý.Samotné ošetření žilního kmene trvá  v jednotkách minut.Po výkonu je na končetinu nasazena kompresivní počocha, která se nosí 2 týdny.

ClariVein

Výhody metody ClariVein:

jedná se o rychlou, bezpečnou a nebolestivou ambulantní metodu, provádí se bez celkové anestézie s minimálním rizikem poškození okolních tkání, omezení po operaci je minimální a zajišťuje vysoký komfort pro pacienta s zanedbatelným omezením po výkonu s dlouhodobým efektem operace .Po výkon  není nutná pracovní neschopnost.

Pacient hradí za každou operovanou končetinu u nás 20000 Kč, metoda není hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Sklerotizace:

Další metoda léčení varixů je sklerotizace, kdy se do křečových žil ambulantně aplikuje speciální látka. Po aplikaci této sklerotizační látky je vyžadována bandáž končetiny. Sklerotizační látka není pojišťovnou hrazena. Částka se odvíjí od druhu sklerotizační látky a rozsah použití. 

Další choroba povrchního žilního systému je zánět žil – tromboflebitida. Nemoc se projevuje zarudnutím, zduřením a bolestivostí úseku postižených varixů. Metoda léčby závisí na rozsahu postiženého úseku varixů (vzácněji stav vyžaduje hospitalizaci):

a)      konzervativní, tj. obklady, případně antibiotika

b)      operační, tj. podvaz hlavního kmene varixů, odstranění postiženého úseku

Hemoroidy:

Konečník a řiť jsou bohatě zásobeny krevními kapilárami a složitou žilní pletení. Žíly kolem řiti bývají často postiženy chorobou, která se projevuje jejích vakovitým rozšířením. Příčiny tohoto rozšíření jsou různé - zácpa, špatné složení stravy, dědičnost (selhání žilních chlopní). Diagnóza - spočívá ve fyzikálním a rektoskopickém vyšetření.

Hemoroidy

Rektoskopické vyšetření:

Je důležitou a nezastupitelnou  metodou  vyšetření konečníku i přesto, že koloskopie (vyšetření celého tlustého střeva flexibilním kolonoskopem) je dostupná v každém větším městě. Rektoskopie není pro pacienta tak invazivní, příprava je jednoduchá a nevyžaduje analgosedaci. Slouží k vyšetření a léčbě onemocnění konečníku, především hemoroidů a nádorových onemocnění, většina nádorů konečníku se nachází v 15  cm od řiti.

Od 1. 5. 2016 provádíme videorektoskopické vyšetření-vyšetření je stejné jako při klasické rektoskopii, ale vyšetřovaný konečník se sleduje přes kameru na monitoru, tato metoda je komfortnější  než klasická rektoskopie. Dále rektoskop je vybaven nástrojem k odstranění benigních polypů v konečníku, které se mohou odstranit při vyšetření. Vyšetření je hrazeno z veřejného zdravotního pojištěni, objednací lhůta 2-3 týdny.

Léčba hemoroidů:

Léčba hemoroidů je jenom operační, také samotná operace hemoroidů prošla dlouhým vývojem:

1) Klasická operace hemoroidů spočívá v odstranění hemoroidálních uzlů a podvaz krevního zásobení  hemoroidalních uzlů, operace se provádí v nemocnici při hospitalizaci, pooperační průběh je často provázen bolesti ran, hojení trvá 7-10 dní, operace je hrazená z veřejného zdravotního pojištění.

 2) Operace hemoroidů ULTRAOIDem - operace spočívá v zatavení krevního zásobení hemoroidálního uzlu speciální sondou, která se zavede do hemoroidálního uzlu, pokud hemoroidální uzel je velký, pak se redukuje podvazem, výkon provádíme ambulantně bez nutnosti hospitalizace v nemocnici a bez narkózy s platbou pacienta 4000 Kč. Tato metoda není hrazena z veřejného zdravotního  pojištění.

3) Operaci hemoroidů laserem LEONARDO: malé tepny zásobující hemoriodální uzel a žíly odpovědné za vznik hemoroidů vyhledáváme pomocí ultrazvuku (Doppler) a cíleně tyto malé tepny a žíly zatavíme laserovým vláknem, tím dochází k redukci hemoroidního uzlu a jeho zániku, pokud je hemoroidální uzel velký, v druhé době se snese. Výkon se provádí ambulantně bez nutnosti narkózy a hospitalizace v nemocnici s platbou pacienta 6000Kč. Výkon není hrazen ze zdravotního pojištění.

Metoda je moderní, protože se cíleně vyhledává krevní zásobení hemoroidů, a ty se podvážou (zataví se) bez nutnosti porušení rektální sliznice i kůže kolem řítí (bez ran).

Odstranění kožních a podkožních lézí:

Na chirurgické ambulanci také odstraňujeme kožní léze (pigmentové névy, kožní výrůstky, virové bradavice), podkožní léze (podkožní cysty, tukové nezhoubné nádory), řešíme problémy spojené se zarůstáním nehtů a provádíme další menší chirurgické zákroky. 


« zpět | nahoru | tisk

NAPIŠTE NÁM