Menu

Náš tým

Jak lékaři tak  i zdravotní sestry pracující v cévní ordinaci mají dlouholetou praxi v chirurgii, jsou zkušení a zruční v svém oboru. MUDr. Jan Benda se léta věnuje cévní chirurgii a je uznávaným cévním chirurgem nejenom v Táboře, ale i v angiologické společnosti a ve společnosti  cévní chirurgie v Čechách.

MUDr. Bassam Haj Abdo se věnuje  chirurgii od roku 1990 hned po promoci na  1.LFUK v Praze. MUDr. Koutenská Vladimíra léta pracuje v ambulantní cévní chirurgii. MUDr. Robert Jenčík promoval v roce 2003 a od té doby se věnuje chirurgii a ultrazvuku břicha.

MUDr. Lutovský Josef se od roku 1993 věnuje ortopedii.

 

PERSONÁL CHIR-MEDIA s.r.o.

 

MUDr. Bassam Haj Abdo

MUDr. Bassam Haj Abdo
vedoucí lékař, atestovaný chirurg

Po promoci na 1. LF UK v Praze roku 1990 pracoval na různých chirurgických odděleních v ČR i Sýrii. Od roku 2008 má soukromou chirurgickou praxi (ambulanci).

MUDr. Jan Benda

MUDr. Jan Benda
atestovaný všeobecný a cévní chirurg, zabývá se problematikou cévní chirurgie od roku 1985

MUDr. Vladimíra Koutenská

MUDr. Vladimíra Koutenská
atestovaný chirurg, zabývá se ambulantní cévní chirurgií od roku 2000

MUDr. Robert Jenčík

MUDr. Robert Jenčík
atestovaný chirurg a traumatolog, má licenci na vyšetření ultrazvuk břicha.
Po promoci na 1. LF UK v Praze v roce 2003 nastoupil na chirurgické oddělení.

MUDr. Lutovský

MUDr. Josef Lutovský
atestovaný ortoped, po promoci na 1. LF UK v Praze v roce 1993 nastoupil na ortopedické oddělení

 

Zdravotní sestry léta pracovaly na operačních sálech, jsou zkušené, zručné  a svědomité ve svém oboru.

 
 
 
napište nám


Top