Menu
fag.jpg

FAQ - Často kladené otázky

ČASTO KLADNÉ OTÁZKY:

1/ Kdo hradí cévní a chirurgické vyšetření, pacient nebo zdravotní pojišťovny?

Vyšetření je hrazeno ze veřejného zdravotního pojištění, smlouvy máme s VZP (111), VoZP  (201), OZP (207), ČPZP (205), ZPMVCR (211).

2/ Vyšetřujete pacienty, kteří nemají zdravotní pojištění v ČR

Ano, vyšetření hradí sám pacient, ceník nejfrekventovanějších výkonů je zde.

3/ Vyžadujete doporučení od praktického lékaře?

Obvykle nevyžadujeme doporučení od praktického lékaře, ale vítáme to, pokud pacient má doporučení svého praktického lékaře.

4/ Hradí pojišťovny sklerotizační látku?

Sklerotizační látka (AETHOXYSKLEROL 0,5%, 1%, 2% a 3%) v ambulantních zdravotnických zařízeních není hrazena žádnou zdravotní pojišťovnou. Platba pacienta za sklerotizační látku (léčivo) je zde.

5/ Existuje jiná sklerotizační látka, která je hrazena pojišťovnou?

Jinou sklerotizační látku než AETHOXYSKLEROL nepoužíváme.

6/ Hradí pojišťovny ambulantní operace varixů,sinusu pilonidalis a hemoroidů, které provádíte?

Ambulantní operace varixů (radiofrekvenční operace varixů neboli CELON, operace varixů laserem, operace varixů ClariVein), operace sinusu pilonidalis  a operace hemoroidů laserem a systémem ultroidem(HEMERON) nejsou hrazeny žádnou zdravotní pojišťovnou. Platba pacienta za jednotlivé výkony je zde.

7/ Jak dlouho trvá rekonvalescence u ambulantních výkonů, které provádíte? a je třeba pracovní neschopnost po výkonech?

Rekonvalescence po operacích varixů a sinusu  pilonidalis, které provádíme trvá několik dní až týden, po operacích hemoroidů je několik dní. Pracovní neschopnost není nutná.

8/ Pacient má nárok na lázeňskou léčbu po operacích varixů, sinusu pilonidalis a hemoroidů?

Nemá nárok, po operacích varixů, sinusu pilonidalis a hemoroidů není indikována lázeňská léčba.

9/ V rámci ordinace pacient může chodit k jinému lékaři?

Ano, může bez problémů.

10/ Jak dlouho trvá rekonvalescence po klasické operaci varixů?

Rekonvalescence po klasické operaci varixů je 6-8 týdnů.

11/ Jak dlouho trvá rekonvalescence po klasické operaci sinusu pilonidalis?

Rekonvalescence po klasické operaci  sinusu pilonidalis  je 2-3 týdnů, při pooperačním zánětu rány i několik měsíců

12/ Jak dlouho trvá rekonvalescence po klasické operaci hemoroidů?

Rekonvalescence po klasické operaci hemoroidů je 3-5 týdnů.

13/ Jak dlouho  trvá objednací lhůta k vyšetření?

Objednací lhůta k vyšetření je individuální, obvykle trvá 2-3 týdny.

14/ Jak dlouho trvá objednací lhůta k operacim?

Objednací lhůta k operaci varixů a sinus pilonidalis  je individuální, obvykle trvá 1-2 měsíce, objednací lhůta k operaci hemoroidů trvá 4-5 týdnů. V létě (druhá polovina června, celý červenec a srpen) neoperujeme.

15/ Jak dlouho  trvá objednací lhůta k vyšetření, event. k odstranění kožních lézí?

Objednací lhůta k vyšetření event. k odstranění kožních lézí trvá 2-3 týdny.

16/ Co způsobují varixy (křečové žíly) svému nositeli?

Atrofie kožních adnexů, bércové vředy, těžkosti dolních končetin a v neposlední řádě kosmetické potíže.

17/ Co způsobují hemoroidy svému nositeli?

Krvácení, záněty, nepohodlí v běžném životě.

18/ Léčba varixů (křečových žil), sinus pilonidalis  a hemoroidů je jenom chirurgická?

Ano, konečná léčba varixů,sinusu pilonidalis a hemoroidů je chirurgická.

19/ Co způsobuje sinus pilonidalis svému nositeli?

Opakované hnisavé záněty a serosní sekrece nad kostrčí, nepohodlí v běžném životě.

20/ Každé krvácení z konečníku je způsobeno výskytem hemoroidů?

Není, krvácení bývá také při maligních nádorových onemocněních, při krvácení z konečníku je doporučeno vyšetření tlustého střeva, k vyloučení nádorového onemocnění, gastroenterologem.

21/ Jaká je možnost recidivy varixů,sinusu pilonidalis a hemoroidů po výkonech, které provádíte ambulantně?

Stejně jako u klasických výkonů varixů a hemoroidů a sinusu pilonidalis.

22/ Je třeba zajistit interní předoperační vyšetření k operacím varixů,sinus pilonidalis a hemoroidů?

Ano k operaci varixů a sinusu pilonidalis je třeba mít interní předoperační vyšetření od svého praktického lékaře, k operaci hemoroidů není třeba interní předoperační vyšetření.

23/ Jaké jsou výhody ambulantních výkonů varixů,sinusu pilonidalis a hemoroidů, které provádíte?

Ambulantní výkony,které provádíme nejsou bolestivé,nevyžadují hospitalizaci v nemocnici a je krátká rekonvalescence ve srovnání s klasickými výkony varixů, hemoroidů a sinusu pilonidálního.

24/ Jaké jsou operační a pooperační komplikace u výkonů, které provádíte?

Operační a pooperační komplikace jsou místní a celkové. Místní komplikace jsou zanedbatelné a málo pravděpodobné ve srovnání s klasickou operací varixů , hemoroidů a sinus pilonidalis (krvácení z operačních ran,záněty operačních ran). Celkové operační a pooperační komplikace jsou stejné jako u klasické operace varixů (tromboembolická nemoc pooperační- tzn. TEN). Při operacích hemoroidů a sinus pilonidalis TEN je málo pravděpodobná.

25/ Po operacích varixů je třeba nosit elastické komprese a jak dlouho?

Ano, elastická komprese na dolních končetinách po operacích varixů je třeba nosit, doporučují se elastické kompresivní punčochy na 2-3 týdny.

26/ Kde se může najít ceník výkonů, které provádíte?

Na těchto stránkách zde.

27/ Po  objednání k operaci k Vám je třeba složit zálohu?

Není třeba žádná záloha.

28/ Může se odhlásit z operace a bývá sankce kvůli ohlášení z výkonu?

Z operace lze odhlásit kdykoliv, ale budeme rádi, pokud nám řeknete s předstihem, abychom mohli nabídnout Vaše místo někomu jinému. Žádná sankce kvůli zrušení termínu operace není.

29/ Jsou rozdíly ve výsledcích ambulantních výkonů operace varixů,které provádíte?

Výsledky všech třech výkonů, které provádíme ambulantně jsou stejné (CELON, LASER, ClariVein). Cenový rozdíl mezi metodami je způsoben pořizovací cenou jednotlivých metod a příslušných sond, které používáme při operacích a šetrnosti metody, vysvětlení je zde.

30/ Jsou omezené indikace jednotlivých metod operace varixů?

Ano, jsou omezené indikace jednotlivých operačních metod. Zaleží na nálezech na žílách při klinickém vyšetření a při ultrazvuku. Třeba při širokých kmenech varixů VSM a VSP  je indikována laserová operace varixů. 

31/ Jak dlouho trvá ambulantní operace varixů?

Výkon trvá od příchodu do odchodu pacienta z ordinace dvě hodiny.

32/ Jak dlouho trvá operace hemoroidů?

Výkon trvá od příchodu do odchodu pacienta z ordinace 30-45 minut.

33/ Jak dlouho trvá operace sinusu pilonidalis?

Výkon trvá od příchodu do odchodu pacienta z ordinace 45-60 min

34/ Může pacient řídit motorové vozidlo po operacích  varixů,sinusu pilonidalis a hemoroidů?

Po operaci varixů a sinus pilonidalis pacient nemůže resp. nesmí řídit motorové vozidlo, musí zajistit odvoz domů jinou osobou. Po operaci hemoroidů může řídit motorové vozidlo, ale nedoporučujeme.

35/ Za jak dlouho se po ambulantních operacích varixů,sinus pilonidalis a hemoroidů může sportovat?

Je to individuální, po operaci varixů 2-3 týdny, po operaci sinusu pilonidalis 3-4 dní,  po operaci hemoroidů týden až 10 dní.

36/ Jaký je rozdíl mezi lasery, které disponujete?

Laser s vlnovou délkou 980 nm je určen k operacím hemoroidů. Laser s vlnovou délkou 1470 nm a laser s vlnovou délkou 1940 nm jsou určeny k operacím varixů. Laser s vlnovou délkou 1940 nm je modernější než laser s vlnovou délkou  1470 nm.

37/ Lze použít přístroj PULLBACK,o kterém je zmínka v sekci "zákroky" na těchto stránkách k operacím varixů, které jsou prováděny CELONem nebo ClariVeinem?

Přístroj PULLBACK: Jedná se o příslušenství Laseru BIOLITEC, vyvíjen v posledních letech. Pomocí přístroje PULLBACK se laserové vlákno uložené v atakované žíle retrográdně posunuje při její obliteraci (při zatavení operované žíly) stálou rychlostí od 0.5 mm/sekundu do 2 mm/sekundu. Použitím přístroje PULLBACK laserová energie obliteruje operovanou žílu rovnoměrně, což má výrazný pozitivní vliv na nekomplikovaný průběh výkonu a pooperační hojení. K endoluminálním operacím varixů prováděny CELONem nebo ClariVeinem, tento přístroj se nepoužívá. PULLBACK se připojuje během operace do laserového přístroje a činnosti obou přístrojů se koordinují.

38/ Co znamenají zkratky a cizí názvy, které jsou používány na stránkách?

Vysvětlení zkratek a názvů  je zde.

 
 
 
napište nám


Top