Menu
zakroky-chirmedia-tabor_1535x400.jpg
Zákroky | Ambulance cévní chirurgie Tábor

Zákroky

KŘEČOVÉ ŽÍLY (VARIXY)

Na dolních končetinách fungují dva žilní systémy - hluboký žilní systém a povrchový žilní systém. Oba dva systémy jsou propojeny spojkami (tzv. perforátory) na bérci a na stehně. Na bérci je perforátorů více než na stehně.

Trombóza:

Nejčastější chorobou spojenou s vnitřním žilním systémem dolních končetin je trombóza. Ta se projevuje otokem končetiny, bolestivostí a občasně teplotou. Diagnóza je stanovena dle klinických symptomů a s pomocí ultrazvuku. Léčba je konzervativní, provádí se nízkomolekulárním heparinem, později Warfarinem (antikoagulant). Na končetinu jsou aplikovány měkké kompresivní bandáže (elastické kompresivní punčochy). Správná funkce vnitřního žilního systému je nezbytně nutná pro funkci končetiny.

Varixy (křečové žíly):

Varixy neboli křečové žíly jsou častou chorobou povrchového žilního systému. Choroba se projevuje rozšířením žil v podkoží především na vnitřní, ale i zevní a zadní straně končetiny. Podkladem choroby je nefunkčnost chlopně povrchových žil s následkem selhání svalové pumpy končetiny. Diagnóza se stanoví klinickým fyzikálním vyšetřením, eventuálně ultrazvukem. V naši cévní ambulanci vyšetřujeme funkčnost svalové pumpy speciálním přístrojem a ultrazvukem. Předoperačně a pooperačně provádíme ultrazvukové vyšetření žil DK.

Od 1. 1. 2017 provádíme ultrazvuk žil dolních končetin přístrojem Philips AFFINITY 30G. Vyšetření je hrazeno z veřejného zdravotnického pojištění. Objednací doba obvykle do týdne. Při akutních onemocněních vyšetření lze provést přednostně po domluvě s lékařem.

Neléčené varixy způsobují svému nositeli nejen kosmetické potíže, ale také zavážené zdravotní komplikace. Ty spočívají v trvalé atrofii kůže na bércích (oslabení kůže) a v trvalé bércové kožní pigmentaci. Tyto bércové kožní změny pak s větší pravděpodobností přechází do bércových vředů vlivem dlouhodobě stagnující krve v povrchových žilách dolních končetin (varixech). Hojení bércových vředů je dlouhodobé a problematické.

Tromboflebitida:

Další choroba povrchového žilního systému na dolních končetinách je zánět žil – tromboflebitida. Nemoc se vyskytuje téměř výhradně při nedostatečnosti povrchového žilního systému (varixech). Choroba se projevuje zarudnutím, zduřením a bolestivostí úseku postižených varixů. Metoda léčby závisí na rozsahu postiženého úseku varixů, Při konzervativní léčbě se aplikují obklady, kompresivní bandáže postižené končetiny (elastické kompresivní punčochy), případně antibiotika. Po zhojení tromboflebitidy se doporučuje operace varixů. Při operační léčbě se provádí podvaz hlavního kmene varixů, odstranění postiženého úseku klasickou operací varixů. S odstupem delší doby po zhojení tromboflebitidy se provádí ambulantně endoluminální operace varixů. Závažnější stavy u komplikovaných pacientů mohou vyžadovat hospitalizaci v nemocnici.

Philips Affiniti 30G | Ambulance cévní chirurgie Tábor

OPERACE KŘEČOVÝCH ŽIL (VARIXŮ):

Konečná léčba varixů je chirurgická. Samotná operace prošla dlouhým vývojem:

Klasická operace varixů:Tato operace vyžaduje hospitalizaci v nemocnici na chirurgickém oddělení v délce 3-5 dní. Při nedostatečnosti VSM operační výkon spočívá v podvazu hlavního dlouhého "velkého" kmene varixů (vena saphena magna -VSM) a všech  větví v třísle a jeho odstranění. Nebo podvaz krátkého "malého" kmene varixů (vena saphena parva - VSP) v podkolení jamce při nedostatečnosti VSP.

Popis klasické operace varixů na DK: Kovová sonda s "olivkou" se zavede z operační rány před vnitřním kotníkem operované končetiny přes VSM do třísla. Z operační rány se v příslušném třísle pak podváže VSM a všechny její větve. Následuje odstranění již navlečené VSM na kovovou sondu z podkoží přes operační ránu u vnitřního kotníku. Větve VSM na bérci a stehně se odstraňují z malých kožních ran. Po operaci se nosí elastická bandáž (elastická kompresivní punčochy) končetiny na 6-8 týdnů. S tou operací mohou být spojeny místní pooperační komplikace: například krvácení do kanálu VSM po odstranění varixů nebo záněty krevního výronu v kanálu VSM (hematomu). Operace bývá doprovázena větší pooperační bolestivostí než u ambulantních výkonů na varixech. Rekonvalescence a pracovní neschopnost po této operaci bývá 6-8 týdnů. Tato operace je nicméně hrazená z veřejného zdravotního pojištění.

Ambulantní operace varixů:

Díky vědeckotechnickému pokroku a modernizaci v medicíně jsme Vám schopni v naší cévní ambulanci nabídnout tři metody operace - tři způsoby ambulantní operace varixů:

 •  OPERACE VARIXŮ RADIOFREKVENČNÍ METODOU NEBO RADIOFREKVENČNÍ ABLACE VARIXŮ (RFA):

Používáme přístroj a sondy od známého výrobce Olympus (CELON). Operace se provádí ambulantně. Speciální sondou zatavíme hlavní kmen nebo krátký kmen varixů (VSM, VSP), jež zůstává v podkoží a mění se ve vazivový pruh, který již v podkoží není vidět. Sonda je punkčně zaváděna pod ultrazvukovou kontrolou do ošetřovaného kamene varixů. Tím odpadají hlavní možné místní, pooperační komplikace klasické operace - pooperační krvácení a pooperační zánět hematomu. Rekonvalescence po této operaci je nesrovnatelně kratší než u klasické operace (pouze několik dní). Pooperační stav nevyžaduje pracovní neschopnost. Kontrolní ultrazvuk se provádí za 5-7 dní, pak v určitých intervalech. Končetina je bandážována 2-3 týdny. Radiofrekvenční ablace (RFA) varixů dolních končetin není hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Platba Pacienta za tuto operaci je zde.

CELON | Ambulance cévní chirurgie Tábor

 • OPERACE KŘEČOVÝCH ŽIL DK (VARIXŮ) LASEREM:

Od 1. 1. 2017 používáme laser LEONADRDO Biolitec německé výroby s vlnovou délkou 1470 nm a od 03/2022 i s vlnovou délkou 1940 nm. U předchozích typů laserů s vlnovou délkou 810nm platí, že použití těchto vláken a laserů je relativní efektivní. Jednou z jejích nevýhod je přímý kontakt horkého konce vlákna a stěny varixů. Přímý kontakt způsobuje nerovnoměrnou destrukci stěny varixů s ulcerací, perforaci varixů a destrukcí tkáně kolem žíly. Vlnová délka 810 nm působí převážně na hemoglobin. Výsledkem je přebytek karbonizované krve ve varixech, která způsobuje pachuť v ústní dutině pacientů.

Laser LEONARDO: od německé firmy BIOLITEC s použitím centrovaného bezkontaktního vlákna a laser vlnové délky 1470 nm a 1940, která působí převážně na molekulární vodu. Tato vlákna zabraňují kontaktu horkého konce vlákna a cévní stěny, centruje konec vlákna v lumen žíly (varixu), čím předchází perforacím a zabezpečuje homogenní účinek na cévní stěnu (na varix). Laser s vlnovou délkou 1470 nm a 1940 nm působí na molekulární vodu v cévní stěně, nepůsobí na hemoglobin. Vlnová délka 1470 nm a 1940 je 1500 respektive 2000 násobně více absorbovaná vodou než vlnová délka 810 nm. Použitím těchto vláken a laseru s vlnovou délkou 1470 nm a 1940 jsou docíleny menší pooperační bolesti, velmi malou pooperační modřinou, bez pachutě v ústech pacienta se spolehlivějším (zatavením) uzávěrem opervované žíly "varixů".

Od března 2022 používáme přístroje PULLBACK. Jedná se o příslušenství Laseru BIOLITEC, vyvíjen v posledních letech. Pomocí přístroje PULLBACK se laserové vlákno uložené v atakované žíle retrográdně posunuje při její obliteraci (při zatavení operované žíly) stálou rychlostí od 0.5 mm/sekundu do 2 mm/sekundu. Použitím přístroje PULLBACK laserová energie obliteruje operovanou žílu rovnoměrně, což má výrazný pozitivní vliv na nekomplikovaný průběh výkonu a pooperační hojení.

Laserová operace varixů na DK: Jedná se o stejný princip a provedení jako u předchozí operace (RFA-radiofrekvenční ablace), kdy pod ultrazvukovou navigací se zavede vpichem laserové vlákno k ústí nedostatečné žíly do hluboké žíly (k junkci), stále pod ultrazvukovou navigací. Laser s vlnovou délkou 1470 nm a 1940 nm je schopen uzavřít širší žílu (VSM) v třísle, zatím co RFA tuto schopnost nemá a musí se široká žíla (VSM) v třísle operačně chirurgicky podvázat. Vzhledem k šetrnosti laseru je pooperační průběh hladký. I mezi lasery patří laser LEONARDO BIOLITEC k nejkvalitnějším. Výkon se provádí ambulantně, není hrazen z veřejného zdravotního pojištění. Platba pacienta za laserovou operaci křečových žil na DK je zde.

Laser-Vlákno | Ambulance cévní chirurgie Tábor Laser LEONARDO | Ambulance cévní chirurgie Tábor

 • ClariVein- velmi šetrná metoda k odstranění varixů na DK:

Metoda ClariVein je rychlá, bezpečná a nebolestivá ambulantní metoda bez rizika poranění okolních tkání, bez nutnosti celkové anestézie s rychlým návratem k běžné činnosti.

Nejšetrnější metoda operace křečových žil, mechanicko-chemická ablace (MOCA), byla vyvinuta v USA kolem roku 2010, nyní je s úspěchem používána i v celé západní Evropě. Výjimečnost nové metody spočívá v mechanickém porušení vnitřní výstelky žilního kmene se současným podáváním sklerotizační látky.

Jak metoda funguje:

systém ClariVein obsahuje tenký infuzní katétr s vnitřním rotujícím vodičem, který je punkčně zaváděn pod ultrazvukovou kontrolou do ošetřovaného žilního kmene. Žilní stěny se k sobě slepí, ošetřený žilní kmen po výkonu splaskne a po několika týdnech se přemění ve vazivový pruh. Výkon je zcela nebolestivý. Samotné ošetření žilního kmene trvá v desítkách minut.Po výkonu je na končetinu nasazena kompresivní punčocha, která se nosí 2 týdny.

ClariVein | Ambulance cévní chirurgie Tábor

Výhody metody ClariVein:

jedná se o rychlou, bezpečnou a nebolestivou ambulantní metodu, provádí se bez celkové anestézie s minimálním rizikem poškození okolních tkání, omezení po operaci je minimální a zajišťuje vysoký komfort pro pacienta se zanedbatelným omezením po výkonu s dlouhodobým efektem operace. Po výkonu není nutná pracovní neschopnost. Výkon není hrazen z veřejného zdravotního pojištění. Platba pacienta za tuto operaci zde.

Odpovědi na různé otázky k miniinvazivním endoluminálním operacím a neprováděné námi klasické operaci varixů na DK, ale i k operacím hemoroidů a sinus pilonidalis prováděným v našem zdravotnickém zařízení najděte zde.

 • SKLEROTIZACE:

Další metoda léčení varixů je sklerotizace, kdy se do křečových žil ambulantně aplikuje speciální sklerotizační látka. Po aplikaci této sklerotizační látky je vyžadována bandáž končetiny. Sklerotizační látka není hrazena žádnou pojišťovnou, respektive látka není hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Částka se odvíjí od druhu sklerotizační látky a rozsahu použití, ceník je zde.

 • HEMOROIDY:

Konečník a řiť jsou bohatě zásobeny krevními kapilárami a složitou žilní pletení. Žíly kolem řiti bývají často postiženy chorobou, která se projevuje jejich vakovitým rozšířením. Příčiny tohoto rozšíření jsou různé - zácpa, špatné složení stravy, dědičnost (selhání žilních chlopní). Diagnóza - spočívá ve fyzikálním a rektoskopickém vyšetření.

Hemoroidy | Ambulance cévní chirurgie Tábor

REKTOSKOPICKÉ VYŠETŘENÍ:

Je důležitou a nezastupitelnou metodou vyšetření konečníku i přesto, že koloskopie (vyšetření celého tlustého střeva flexibilním kolonoskopem) je dostupná v každém větším městě. Rektoskopie není pro pacienta tak invazivní, příprava je jednoduchá a rektoskopické vyšetření nevyžaduje analgosedaci. Rektoskopie slouží k vyšetření a léčbě onemocnění konečníku, především hemoroidů a nádorových onemocnění, většina nádorů konečníku se nachází do 5 -15 cm od řiti.

Od 1. 5. 2016 provádíme videorektoskopické vyšetření. Toto vyšetření je stejné jako při klasické rektoskopii, ale vyšetřovaný konečník se sleduje přes kameru na monitoru, tato metoda je komfortnější než klasická rektoskopie. Dále rektoskop je vybaven nástrojem k odstranění benigních polypů v konečníku, které se mohou odstranit při vyšetření. Vyšetření je hrazeno z veřejného zdravotního pojištěni, objednací lhůta 2-3 týdny.

LÉČBA HEMOROIDŮ:

Konečná léčba hemoroidů je operační, také samotná operace hemoroidů prošla dlouhým vývojem:

 • Klasická operace hemoroidů:

spočívá v odstranění hemoroidálních uzlů a v podvazu jejích krevního zásobení. Operace se provádí v nemocnici při hospitalizaci v celkové anestesii, pooperační průběh je často provázen větší bolestivostí v oblasti konečníku než u ambulantních výkonů na hemoroidech, hojení trvá 2-3 týdny. Operace je hrazená z veřejného zdravotního pojištění.

 •  Operace hemoroidů ULTROIDem:

Operace spočívá v zatavení krevního zásobení hemoroidů speciální sondou, která se zavede do hemoroidálního uzlu, pokud jsou hemoroidy velké, pak se redukují podvazem. Výkon provádíme ambulantně bez nutnosti hospitalizace v nemocnici a bez narkózy. Tato metoda není hrazena z veřejného zdravotního pojištění, Platba pacienta za tento výkon je zde.

 •  Operace hemoroidů laserem:

BIOLETIC LEONARDO s vlnovou délkou 980 nm :  Malé tepny zásobující hemoriodální uzel a žíly odpovědné za vznik hemoroidů vyhledáváme pomocí ultrazvuku (Doppler) a cíleně tyto malé tepny a žíly zatavíme laserovým vláknem resp. laserovou energií. Tím dochází k redukci hemoroidálního uzlu a jeho zániku. Po vyléčených hemoroidech laserem mohou přetrvávat kolem řitního otvoru kožní výrůstky (duplikatury, tak zvané reziduální hemoroidální kožní protuberance), kožní výrůstky nepůsobí svému nositeli žádné zdravotní obtíže, mohou způsobovat spíše hygienickou nepohodu (dyskomfort). Tyto kožní výrůstky se dají odstranit v druhé době. Laserová operace hemoroidů se provádí ambulantně a nevyžaduje celkovou narkózu ani lokální umrtvení, protože místo (linea dentata) kde dochází k podvazu (zatavení) malých tepen a hemoroidalních žil v konečníku je bez inervace. Operace hemoroidů laserem nevyžaduje hospitalizaci v nemocnici ani pracovní neschopnost. Výkon není hrazen z veřejného zdravotního pojištění. Platba pacienta za výkon je zde.

Metoda je moderní protože se cíleně vyhledává krevní zásobení hemoroidů. Cévní zásobení se podvážou (zataví se) bez nutnosti porušení rektální sliznice resp. při operaci vznikají "laserové vpichy" v sliznici konečníku při průniku laserové energie k cévním svazkům hemoroidů. K porušení kůže a sliznice ve větším rozsahu kolem řiti nedochází. Jedná se o operační řešení hemoroidů bez ran, které jsou doprovázeny při klasické operaci hemoroidů.

Sliznice konečníku kam proniká laserová energie při zatavení cévních svazků hemoroidů, se hojí velmi rychle a bez zánětlivých komplikací. Při hojení sliznice může docházet k nevelkému krvácení při stolici třetí až desátý pooperační den, kdy dochází k vyloučení zbytků rektální sliznice nad zatavenými cévními svazky hemoroidálních uzlů v místech "laserových vpichů"

 • Operace chronické řitní trhliny infračerveným koagulátorem:                                                 

Chronická řitní trhlina (Fissura ani chronica) : Jedná se o defekt řitní sliznice a obnažení vnitřního svěrače konečníku nejčastěji u čísla 6 v poloze pacienta na zádech „dle hodinových ručiček“. Vyskytuje se jak u žen, tak u mužů nejčasteji mezi 25 rokem a 60 rokem života. Příčiny onemocnění jsou různé: zácpa, špatná životospráva, chybějící zbytková strava (vláknina, která obměkčují stolici).  Toto onemocnění způsobuje svému nositeli dyskomfort a nepohodu v životě. Projevuje se tím, že pacient má pálení, řezání, krvácení při a po vyprazdňování (defekaci) a spasmus konečníku. Chronická řitní trhlina bývá velmi bolestivá. Onemocnění začíná akutní fází. Tato akutní řitní trhlina (fissura ani acuta) se většinou zahojí do několika dnů spontánně, anebo může přicházet do chronického stádia (fissura ani chronica). Tato nemoc je často zaměňována pacientem s hemoroidy, protože při déle trvající chronické řitní trhlině se tvoří u její zevní strany výrůstek tzv. strážní hrbolek. Tento výrůstek po zhojení trhliny vymizí spontánně, v některých případech je třeba ho odstranit při operaci nebo s odstupem. U některých pacientů se může jednat současně jak o hemoroidy, tak o chronickou řitní trhlinu. Diagnóza se určuje při vyšetření v ordinaci. Chronická řitní trhlina recidivuje, zvlášť když není upravena životospráva.

Léčba chronické trhliny: Konečná léčba je jenom chirurgická. Provádí se buď v celkové anestesii (v narkóze) v nemocnici při hospitalizaci anebo ambulantně v lokálním znecitlivění.

Operaci chronické řitní trhliny: provádíme ambulantně v lokálním znecitlivění. Okraje a spodiny trhliny ošetřujeme klasickým laserem BIOLETIC LEONARDO s vlnovou délkou 980nm nebo infračerveným koagulátorem. Operační výkon je často kombinován s ošetřením hemoroidů a chronické řitní trhliny. Výkon není hrazen z veřejného zdravotního pojištění. Platba pacienta stejně jako při operaci hemoroidů laserem zde.

infračervený koagulátor: přístroj emitující přesně separovanou část světleného spektra, který má dostatečnou širokou kontaktní plochu, čímž je jeho použití velmi efektivní v proktologii.

Laserová operace pilonidálního sinusu:

 • Sinus pilonidalis:

Jedná se o onemocnění kůže a podkoží  na kostrči nad konečníkem. V této lokalitě se vytvoří  kanálky v kůži a podkoží,  kudy se dostávají často při sezení, ale i vstoje chlupy a pot do podkoží, kde se tvoří podkožní cysty. Vzniká často u řidičů, zejména řidičů  Jeepů a nákladních vozů při dlouhodobém řízení vozidel, proto tato choroba byla známá z období druhé světové války a byla označována jako  „Jeepová nemoc“.  Jedná se o získanou chorobu. Další nemoc v stejné lokalizaci je dermoidní cysta. Jedná se o vrozenou vývojovou vadu (VVV). Při této chorobě mohou být v cystě - v podkoží zbytky různých struktur vlastního těla (zub, chrupavka, kost). Je to onemocnění mladých lidí od 15 do 30 let. Vzniku choroby nelze zabránit, čím dříve se operuje, tím lépe.

Abscesy a záněty v této lokalitě se většinou opakují v intervalech několika měsíců nebo roků, léčba abscesů je chirurgická (jedná se o akutní stav), kdy se provádí incise a evakuace hnisu a převazy.

 • Klasická operace sinus pilonidalis:

Léčba sakrálního sinusu nebo dermoidní cysty  je chirurgická, klasická operace  se provádí  většinou v celkové anestesii a při hospitalizaci, spočívá v odstranění ložisek v klidné fázi choroby a sešití kůže k sobě, do rány se většinou vkládá drenáž. Drén se nechává 3-5 dní, rána mezi  hýždi u konečníku  bývá dlouhá 10-15 cm  se hojí v nejlepším případě za 2-3 týdny, většinou však dochází k rozpadu operační rány a hnisaní, pak se musí stehy odstranit a rána se pak hojí sekundárně za  2-3 měsíce (granulace spodiny). Tato velká rána po klasické operaci omezuje pacienta v běžném životě po dobu jejího hojení. Operace je nicméně hrazená z veřejného zdravotního pojištění.

 • Laserová operace pilonidálního sinusu:

Laserový výkon sinusu pilonidálního provádíme ambulantně v analgosedaci. Z malých kožních ran-několik milimetrů do jednoho centimetru se odstraňují cizorodé materiály z váčků v podkoží mezi hýždi, podkoží a vnitřní stranu sakrální cysty „eliminujeme“  respektive ošetřujeme  laserem pomocí ultrazvuku.

Laserová operace sinus je ve srovnání s klasickou operací  mnohem komfortnější a bez větší pooperační bolesti, po ošetření laserem nevzniká velká rána na kostrči, provádí se ambulantně bez nutnosti hospitalizace a hojení malých ran mezi hýždi trvá 7-14  dní. Výkon není hrazen z veřejného zdravotního pojištění. Platba pacienta  za výkon je zde.

 • Odstranění kožních a podkožních ložisek

V chirurgické ambulanci také odstraňujeme kožní léze (pigmentové névy, kožní výrůstky, virové bradavice), podkožní léze (podkožní cysty, tukové nezhoubné nádory), řešíme problémy spojené se zarůstáním nehtů a provádíme další menší chirurgické zákroky.

přidat nový komentář

Komentáře této stránkyKarel Novotný | 10. 05. 2018

Děkuji Vám

Veliká spokojenost. Zákrok mi velice pomohl.

 
 
 
napište nám


Top