Menu
zakroky-chirmedia-tabor_1535x400.jpg
Zákroky | Ambulance cévní chirurgie Tábor

Zákroky

KŘEČOVÉ ŽÍLY (VARIXY)

Na dolních končetinách fungují dva žilní systémy - hluboký žilní systém a povrchový žilní systém. Oba dva systémy jsou propojeny spojkami (tzv. perforátory) na bérci a na stehně. Na bérci je perforátorů více než na stehně.

Trombóza:

Nejčastější chorobou spojenou s vnitřním žilním systémem dolních končetin je trombóza. Ta se projevuje otokem končetiny, bolestivostí a občasně teplotou. Diagnóza je stanovena dle klinických symptomů a s pomocí ultrazvuku. Léčba je konzervativní, provádí se nízkomolekulárním heparinem, později Warfarinem (antikoagulant). Na končetinu jsou aplikovány měkké kompresivní bandáže(elastické kompresivní punčochy). Správná funkce vnitřního žilního systému je nezbytně nutná pro funkci končetiny.

Varixy (křečové žíly):

Varixy neboli křečové žíly jsou častou chorobou povrchového žilního systému.Choroba se projevuje rozšířením žil v podkoží především na vnitřní, ale i zevní a zadní straně končetiny. Podkladem choroby je nefunkčnost chlopně povrchových žil s následkem selhání svalové pumpy končetiny. Diagnóza se stanoví klinickým fyzikálním vyšetřením, eventuálně ultrazvukem.V naši cévní ambulanci vyšetřujeme funkčnost svalové pumpy speciálním přístrojem. Předoperačně a pooperačně provádíme ultrazvukové vyšetření žil DK.

Od 1. 1. 2017 provádíme ultrazvuk žil dolních končetin přístrojem Philips AFFINITY 30G. Vyšetření je hrazeno z veřejného zdravotnického pojištění.Objednací doba obvykle do měsíce. Při akutních onemocněních vyšetření lze provést přednostně po domluvě s lékařem.

Varixy způsobují svému nositeli nejen kosmetické potíže, ale také zavážené zdravotní komplikace. Ty spočívají ve vytvoření bércových vředů vlivem dlouhodobě stagnující krve v povrchových žilách dolních končetin (varixech). Hojení bércových vředů je dlouhodobé a problematické.

Tromboflebitida:

Další choroba povrchového žilního systému na dolních končetinách je zánět žil – tromboflebitida. Nemoc se vyskytuje téměř výhradně při nedostatečnosti povrchového žilního systému(varixech).Choroba se projevuje zarudnutím, zduřením a bolestivostí úseku postižených varixů. Metoda léčby závisí na rozsahu postiženého úseku varixů, Při konzervativní léčbě se aplikují obklady,kompresivní bandáže postižené končetiny (elastické kompresivní punčochy), případně antibiotika.

Po zhojení tromboflebitidy se doporučuje operaci varixů. Při operační léčbě se provádí podvaz hlavního kmene varixů, odstranění postiženého úseku.

Závažnější stavy u komplikovaných pacientů mohou vyžadovat hospitalizaci v nemocnici.

Philips Affiniti 30G | Ambulance cévní chirurgie Tábor

OPERACE KŘEČOVÝCH ŽIL (VARIXŮ):

Konečná léčba varixů je chirurgická. Samotná operace prošla dlouhým vývojem:

Klasická operace varixů:Tato operace vyžaduje hospitalizaci v nemocnici na chirurgickém oddělení v délce 3-5 dní. Operační výkon spočívá v podvazu hlavního kmene varixů (vena saphena magna -VSM) a všech jejích větví v třísle a jeho odstranění.

Popis operace: Kovová sonda s "olivkou" se zavede z operační rány před vnitřním kotníkem operované končetiny přes VSM do třísla. Z operační rány se v příslušném třísle pak podváže VSM a všechny její větve.Následuje odstranění již navlečené VSM na kovovou sondu z podkoží přes operační ránu u vnitřního kotníku. Větve VSM na bérci a stehně se odstraňují z malých kožních ran.Po operaci se nosí elastická bandáž (elastická kompresivní punčochy) končetiny na 6-8 týdnů. S tou operací mohou být spojeny místní pooperační komplikace : například krvácení do kanálu VSM po odstranění varixů nebo záněty krevního výronu v kanálu VSM (hematomu). Operace bývá doprovázena větší pooperační bolestivostí než u ambulantních výkonů na varixech .Rekonvalescence a pracovní neschopnost po této operaci bývá 6-8 týdnů. Tato operace je nicméně hrazená z veřejného zdravotního pojištění.

Ambulantní operace varixů:

Díky vědeckotechnickému pokroku a modernizaci v medicíně jsme Vám schopni v naší cévní ambulanci nabídnout tři metody operace - tři způsoby ambulantní operace varixů:

1) OPERACE VARIXŮ RADIOFREKVENČNÍ METODOU NEBO RADIOFREKVENČNÍ ABLACE VARIXŮ (RFA):

Používáme přístroj a sondy od známého výrobce Olympus (CELON). Operace se provádí ambulantně. Speciální sondou zatavíme hlavní kmen varixů (VSM), jež zůstává v podkoží a mění se ve vazivový pruh, který již v podkoží není vidět.Sonda je punkčně zaváděna pod ultrazvukovou kontrolou do ošetřovaného kamene varixů. Tím odpadají hlavní možné pooperační komplikace klasické operace - pooperační krvácení a pooperační zánět hematomu. Rekonvalescence po této operaci je nesrovnatelně kratší než u klasické operace (pouze několik dní). Pooperační stav nevyžaduje pracovní neschopnost. Kontrolní ultrazvuk se provádí za 5-7 dní, pak v určitých intervalech. Končetina je bandážována 2-3 týdny. Pacienti u nás za tuto operaci platí 12 000 Kč za každou operovanou končetinu.

Radiofrekvenční ablace (RFA) varixů dolních končetin není hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

CELON | Ambulance cévní chirurgie Tábor

2) OPERACE VARIXŮ LASEREM

Od 1. 1. 2017 používáme laser LEONADRDO Biolitec německé výroby s vlnovou délkou 1470 nm. U předchozích typů laser s vlnovou délkou 810nm: Použitím tohoto vlákna a laser je relativní efektivní, jednou z jejích nevýhod je přímý kontakt horkého konce vlákna a stěny varixů. Přímý kontakt způsobuje nerovnoměrnou destrukci stěny varixů s ulcerací, perforaci varixů a destrukcí tkáně kolem žíly. Vlnová délka 810 nm působí převážně na hemoglobin. Výsledkem je přebytek karbonizované krve ve varixech, která způsobuje pachuť v ústní dutině pacientů..

Laser LEONARDO: od německé firmy BIOLITEC s použitím centrovaného bezkontaktního vlákna a laser vlnové délky 1470 nm, která působí převážně na molekulární vodu. Toto vlákno zabraňuje kontaktu horkého konce vlákna a cévní stěny, centruje konec vlákna v lumen žíly (varixu), čím předchází perforacím a zabezpečuje homogenní účinek na cévní stěnu (na varix). Laser s vlnovou délkou 1470 nm působí na molekulární vodu v cévní stěně, nepůsobí na hemoglobin. Vlnová délka 1470 nm je 1500 násobně více absorbovaná vodou než vlnová délka 810 nm. Použitím tohoto vlákna a laseru s vlnovou délkou 1470 nm jsou docíleny menší pooperační bolesti, velmi malou pooperační modřinou, bez pachutě v ústech pacienta se spolehlivějším (zatavením) uzávěrem vény"varixů".

Jedná se o stejný princip a provedení jako u předchozí operace (RFA-radiofrekvenční ablace).Laser s vlnou délkou 1470nm je schopen uzavřít žílu v třísle i s průměrem kolem 2 cm, zatím co RFA tuto schopnost nemá a musí se varix v třísle s průměrem nad 1.5 cm operačně chirurgicky podvázat.Vzhledem k šetrnosti laseru je pooperační průběh hladký.I mezi lasery patří laser LEONARDO BIOLITEC k nejkvalitnějším. Výkon se provádí ambulantně, není hrazen z veřejného zdravotního pojištění- pacient u nás platí za operaci varixů laserem na jedné končetině 20 000 Kč.

Laser-Vlákno | Ambulance cévní chirurgie Tábor Laser LEONARDO | Ambulance cévní chirurgie Tábor

3) CLARIVEIN - VELMI ŠETRNÁ METODA K ODSTRANĚNÍ KŘEČOVÝCH ŽIL

Metoda ClariVein je rychlá, bezpečná a nebolestivá ambulantní metoda bez rizika poranění okolních tkání, bez nutnosti celkové anestézie s rychlým návratem k běžné činnosti.

Nejšetrnější metoda operace křečových žil, mechanicko-chemická ablace (MOCA), byla vyvinuta v USA v roce 2010, nyní je s úspěchem používána i v celé západní Evropě. Výjimečnost nové metody spočívá v mechanickém porušení vnitřní výstelky žilního kmene se současným podáváním sklerotizační látky.

Jak metoda funguje:

systém ClariVein obsahuje tenký infuzní katétr s vnitřním rotujícím vodičem,který je punkčně zaváděn pod ultrazvukovou kontrolou do ošetřovaného žilního kmene.Žilní stěny se k sobě slepí,ošetřený žilní kmen po výkonu splaskne a po několika týdnech se přemění ve vazivový pruh.Výkon je zcela nebolestivý.Samotné ošetření žilního kmene trvá v desítkách minut.Po výkonu je na končetinu nasazena kompresivní punčocha, která se nosí 2 týdny.

ClariVein | Ambulance cévní chirurgie Tábor

Výhody metody ClariVein:

jedná se o rychlou, bezpečnou a nebolestivou ambulantní metodu, provádí se bez celkové anestézie s minimálním rizikem poškození okolních tkání, omezení po operaci je minimální a zajišťuje vysoký komfort pro pacienta se zanedbatelným omezením po výkonu s dlouhodobým efektem operace .Po výkon není nutná pracovní neschopnost.Pacient u nás hradí za každou operovanou končetinu 20 000 Kč, metoda není hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

SKLEROTIZACE:

Další metoda léčení varixů je sklerotizace, kdy se do křečových žil ambulantně aplikuje speciální sklerotizační látka. Po aplikaci této sklerotizační látky je vyžadována bandáž končetiny. Sklerotizační látka není pojišťovnou hrazena. Částka se odvíjí od druhu sklerotizační látky a rozsahu použití.

HEMOROIDY:

Konečník a řiť jsou bohatě zásobeny krevními kapilárami a složitou žilní pletení. Žíly kolem řiti bývají často postiženy chorobou, která se projevuje jejich vakovitým rozšířením. Příčiny tohoto rozšíření jsou různé - zácpa, špatné složení stravy, dědičnost (selhání žilních chlopní). Diagnóza - spočívá ve fyzikálním a rektoskopickém vyšetření.

Hemoroidy | Ambulance cévní chirurgie Tábor

REKTOSKOPICKÉ VYŠETŘENÍ:

Je důležitou a nezastupitelnou metodou vyšetření konečníku i přesto, že koloskopie (vyšetření celého tlustého střeva flexibilním kolonoskopem) je dostupná v každém větším městě. Rektoskopie není pro pacienta tak invazivní, příprava je jednoduchá a nevyžaduje analgosedaci. Slouží k vyšetření a léčbě onemocnění konečníku, především hemoroidů a nádorových onemocnění, většina nádorů konečníku se nachází v 15 cm od řiti.

Od 1. 5. 2016 provádíme videorektoskopické vyšetření-vyšetření je stejné jako při klasické rektoskopii, ale vyšetřovaný konečník se sleduje přes kameru na monitoru, tato metoda je komfortnější než klasická rektoskopie. Dále rektoskop je vybaven nástrojem k odstranění benigních polypů v konečníku, které se mohou odstranit při vyšetření. Vyšetření je hrazeno z veřejného zdravotního pojištěni, objednací lhůta 2-3 týdny.

LÉČBA HEMOROIDŮ:

Konečná léčba hemoroidů je operační, také samotná operace hemoroidů prošla dlouhým vývojem:

1) Klasická operace hemoroidů spočívá v odstranění hemoroidálních uzlů a v podvazu krevního zásobení hemoroidalních uzlů. Operace se provádí v nemocnici při hospitalizaci v celkové anestesii, pooperační průběh je často provázen větší bolestivostí v oblasti konečníku než u ambulantních výkonů na hemoroidech, hojení trvá 2-3 týdny. Operace je hrazená z veřejného zdravotního pojištění.

2) Operace hemoroidů ULTROIDem - operace spočívá v zatavení krevního zásobení hemoroidálního uzlu speciální sondou, která se zavede do hemoroidálního uzlu, pokud je hemoroidální uzel velký, pak se redukuje podvazem. Výkon provádíme ambulantně bez nutnosti hospitalizace v nemocnici a bez narkózy s platbou pacienta 4 000 Kč. Tato metoda není hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

3) Operace hemoroidů laserem LEONARDO: Malé tepny zásobující hemoriodální uzel a žíly odpovědné za vznik hemoroidů vyhledáváme pomocí ultrazvuku (Doppler) a cíleně tyto malé tepny a žíly zatavíme laserovým vláknem resp. laserovou energií. Tím dochází k redukci hemoroidálního uzlu a jeho zániku. Po vyléčených hemoroidech laserem mohou přetrvávat kolem řitního otvoru kožní výrůstky (duplikatury, tak zvané reziduální hemoroidální kožní protuberance), kožní výrůstky nepůsobí svému nositeli žádné zdravotní obtíže, mohou způsobovat spíše hygienickou nepohodu (dyskomfort). Tyto kožní výrůstky se dají odstranit v druhé době. Laserová operace hemoroidů se provádí ambulantně a nevyžaduje celkovou narkózu ani lokální umrtvení, protože místo (linea dentata) kde dochází k podvazu (zatavení) malých tepen a hemoroidalních žil v konečníku je bez inervace. Operace hemoroidů laserem nevyžaduje hospitalizaci v nemocnici ani pracovní neschopnost. Výkon není hrazen ze zdravotního pojištění. Platba pacienta je 6000 Kč.

Metoda je moderní, protože se cíleně vyhledává krevní zásobení hemoroidů.Ty se podvážou (zataví se) bez nutnosti porušení rektální sliznice resp. při operaci vznikají "laserové vpichy" v sliznici konečníku při průniku laserové energie k cévním svazkům hemoroidů, k porušení kůže kolem řiti nedochází (operační řešení hemoroidů bez ran).

Sliznice konečníku, kde pronikla laserová energie při zastavení cévních svazků hemoroidů se hojí velmi rychle a bez zánětlivých komplikací. Při hojení sliznice může docházet k nevelkému krvácení při stolici třetí až desátý pooperační den, kdy dochází k vyloučení zbytků rektální sliznice nad zatavenými cévními svazky hemoroidálních uzlů v místech "laserových vpichů".

Laserová operace pilonidálního sinusu:

Sinus pilonidalis: Jedná se o onemocnění kůže a podkoží  na kostrči nad konečníkem. V této lokalitě se vytvoří  kanálky v kůži a podkoží,  kudy se dostávají často při sezení, ale i vstoje chlupy a pot do podkoží,kde se tvoří podkožní cysty. Vzniká často u řidičů, zejména řidičů  Jeepů a nákladních vozů při dlouhodobém řízení vozidel, proto tato choroba byla známá z období druhé světové války a byla označována jako  „Jeepová nemoc“.  Jedná se o získanou chorobu. Další nemoc v stejné lokalizaci je dermoidní cysta. Jedná se o vrozenou vývojovou vadu (VVV). Při této chorobě mohou být v cystě -v podkoží zbytky různých struktur vlastního těla (zub, chrupavka, kost). Je to onemocnění mladých lidí od 15 do 30 let. Vzniku choroby nelze zabránit, čím dříve se operuje, tím lépe.

Abscesy a záněty v této lokalitě se většinou opakují v intervalech několika měsíců nebo roků, léčba abscesů je chirurgická (jedná se o akutní stav) – Provádí se incise a evakuace hnisu a převazy.

Léčba sakrálního sinusu nebo dermoidní cysty  je chirurgická, klasická operace  se provádí  většinou v celkové anestesii a při hospitalizaci, spočívá v odstranění ložisek v klidné fázi choroby a sešití kůže k sobě, do rány se většinou vkládá drenáž.

Drén se nechává 3-5 dní, rána mezi  hýždi u konečníku  bývá dlouhá 10-15 cm  se hojí v nejlepším případě za 2-3 týdny, většinou však dochází k rozpadu operační rány a hnisaní, pak se musí stehy odstranit a rána se pak hojí sekundárně za  2-3 měsíce (granulace spodiny)

Tato velká rána po klasické operaci omezuje pacienta v běžném životě po dobu jejího hojení

Laserovou operaci pilonidálního sinusu provádíme ambulantně v analgosedaci – z malých kožních ran-několik milimetrů do jednoho centimetru se odstraňují cizorodé materiály z váčků v podkoží mezi hýždi, podkoží a zbytky sakrální cysty se  „eliminují“ ošetřují  laserem pomocí ultrazvuku.

Laserová operace sinus je ve srovnání s klasickou operací  mnohem komfortnější a bez větší pooperační bolesti, po ošetření laserem nevzniká velká rána na kostrči, provádí se ambulantně bez nutnosti hospitalizace a hojení malých ran mezi hýždi trvá 7-14  dní.

Výkon není hrazen ze zdravotního veřejného pojištěn. Platba pacienta  za výkon je 10000 Kč.

Ultrazvuk břicha

Od 1. 1. 2019 provádíme ultrazvuk břicha, výkon je hrazen z veřejného zdravotního pojištění, objednací lhůta je 1-2 týdny. Vyšetření provádí zkušený chirurg s licencí na ultrazvukové vyšetření MUDr. Robert Jenčík.

ODSTRANĚNÍ KOŽNÍCH A PODKOŽNÍCH LÉZÍ:

V chirurgické ambulanci také odstraňujeme kožní léze (pigmentové névy, kožní výrůstky, virové bradavice), podkožní léze (podkožní cysty, tukové nezhoubné nádory), řešíme problémy spojené se zarůstáním nehtů a provádíme další menší chirurgické zákroky.

Nanovlákna:

Převazy bércových vředů a chronických kožních defektů provádíme s pomocí nanovláken. Nanovlákna podporují epitelizaci chronických defektů.

přidat nový komentář

Komentáře této stránkyKarel Novotný | 10. 05. 2018

Děkuji Vám

Veliká spokojenost. Zákrok mi velice pomohl.

Přidat komentář 
 
 
napište nám


Top